Fraude onderzoek

Verzekeringsfraude, oplichting, valsheid in geschriften, ongeoorloofd handelen met voorkennis, misbruik van machtsposities. Interne diefstallen en sabotage. Het zijn allemaal zaken die helaas veelvuldig voorkomen in de (zaken)wereld van vandaag.

Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Fraude kent uiteenlopende verschijningsvormen en kost het bedrijfsleven jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Privé Detectives Cuyvers & Tolaro kunnen u behulpzaam zijn bij de opsporing en vaststelling van diverse vormen van fraude.

Ook inzake verzekeringsfraude zijn Privé Detectives Cuyvers & Tolaro de uitgelezen partners om u de bewijslast te bezorgen die nodig is om tot vervolging van de dader(s) over te gaan.
Wanneer U met zulke zaken geconfronteerd wordt is het vaak heel moeilijk om dit zelf te onderzoeken en te bewijzen.

In veel gevallen wordt er een klacht ingediend bij de politie waar geen gevolg aan wordt gegeven.
Misschien is de zaak van burger rechterlijke aard en valt het niet onder de bevoegdheid van de politie diensten. Of misschien wenst u helemaal geen onderzoek waar u verder geen vat op heeft?

Ook uw advocaten of juridische dienst kan slechts de nodige juridische stappen nemen wanneer er voldoende onweerlegbaar bewijs voorhanden is.

Privé Detectives Cuyvers & Tolaro zijn de ideale partner om u de nodige bewijzen te leveren. Juridisch getoetst. Discreet, efficiënt en waterdicht.

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend én uiteraard volledig vertrouwelijk.