Stalking & Belaging

Stalking is een probleem dat steeds vaker voorkomt, en zeer ernstig dient te worden genomen. Uit vele onderzoeken blijkt dat stalking vaak voorafgaat aan ernstigere misdrijven. Het is dus heel belangrijk om het niet zover te laten komen. In de meeste gevallen komt stalking voort uit een verbroken relatie, maar kan ook het resultaat zijn van een liefde die voor de stalker onbereikbaar is en onbeantwoord blijft. In de meeste gevallen gaat het om feiten die op zichzelf genomen niet altijd strafbaar zijn, zoals het toesturen van bloemen en presentjes, achtervolgen, bespieden, opbellen en het versturen van brieven of e-mails. Wanneer dit ongewenst is, en met een hoge frequentie gebeurt spreken we van stalking, en dan is het wél strafbaar. Detectives Cuyvers en Tolaro kunnen voor u de nodige vaststellingen doen zodat er een einde komt aan de stalking of zodat u er indien gewenst gerechtelijke stappen tegen kan ondernemen.