Technisch netwerk

We leven in een hoogtechnologisch tijdperk. In veel onderzoeken zit er een technologische component. Het is vandaag gebruikelijk dat er technologische experts ingeschakeld worden om een onderzoek ten gronde te voeren.

Dit kan gaan over digitaal forensisch onderzoek (het uitlezen van digitale gegevensdragers zoals telefoons en computers), handschrift onderzoek, vingerafdruk analyse of opsporing van afluisterapparatuur en GPS traceer systemen. Door onze decennia lange ervaring hebben wij een netwerk opgebouwd van experts die de juiste know how en machtigingen hebben om deze onderzoeken binnen het respectievelijke wettelijke kader uit te voeren.

Cuyvers & Tolaro Privé Detectives zorgen ervoor dat deze technische onderzoeken naadloos en juridisch correct worden uitgevoerd en geïntegreerd in onze rapporten.
Discreet, efficiënt en waterdicht.