Alimentatie

De partner die aantoonbaar geen of nauwelijks nog inkomen heeft na een echtscheiding, kan (partner) alimentatie vragen. Alimentatie is een regelmatige toelage als tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud. In de alimentatieregeling wordt meestal de bepaling opgenomen dat de alimentatie vervalt, zodra  de ontvanger opnieuw trouwt of als er sprake is van een aanmerkelijke  wijziging in het inkomensniveau, bijvoorbeeld door het vinden van betaald werk. Dergelijke wijzigingen dienen direct door de ontvanger aan de ex-partner te worden gemeld, zodat herberekening  van het alimentatiebedrag kan plaatsvinden of de betaling kan worden beëindigd. Het verzwijgen van inkomenswijzigingen en/of de nieuwe relatie komen echter regelmatig voor.

Daarnaast kan het voorkomen dat de ex-partner beweert over onvoldoende financiële draagkracht te beschikken om aan de alimentatieverplichtingen te voldoen. Detectives Cuyvers en Tolaro adviseren en doen onderzoek naar de financiële handelswijze van uw ex-partner en rapporteert u gedetailleerd over de bevindingen, zodat u in staat wordt gesteld passende vervolgstappen te ondernemen.