Verdwenen of vermiste personen

Verdwijnt een persoon volkomen onverwacht uit zijn veilige en vertrouwde omgeving en is het langere tijd onbekend waar deze persoon verblijft, spreken we van vermissing. Het verontrustend onvindbaar blijven van een persoon kan meerdere oorzaken kennen. Soms kiezen mensen er zelf voor om zonder spoor te vertrekken en te ontsnappen aan een door henzelf gecreëerde (financiële) situatie of om elders te profiteren van betere leefomstandigheden.. Een ongeluk of misdrijf kan ook de oorzaak zijn dat iemand vermist wordt. Mentale of psychische aandoeningen kunnen er de oorzaak van zijn dat iemand verdwaalt en zich niet meer kan identificeren. Vaak is het in het belang van de vermiste persoon zelf om gevonden te worden. Ook indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf (denk hierbij aan vrijheidsberoving, chantage, de praktijken van een loverboy of fraude) , de kans op suïcide of een ongeval . Detectives Cuyvers & Tolaro beschikken over een netwerk van partners en kan u, ook over de Belgische grens heen, bijstaan in het opsporen en lokaliseren van verdwenen en vermiste personen.