Bezoekrecht

Bij co-ouderschap blijven beide ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en nemen samen belangrijke beslissingen zoals de keuze van de school  en medische behandelingen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de rechter “exclusief” ouderschap toewijzen aan één van de  ouders, bijvoorbeeld bij verwaarlozing of mishandeling. Ingeval de afspraken voor bezoekrecht, eventueel gerechtelijk opgelegd, door één van de ouders niet wordt gerespecteerd, kunnen Detectives Cuyvers & Tolaro, de benadeelde ouder bijstaan. Ook als er vermoedens bestaan dat er sprake is van ernstige verwaarlozing, psychische en/of fysieke mishandeling door ouders of verzorgers, voeren Detectives Cuyvers & Tolaro onderzoeken voor u uit, waarbij de veiligheid van het betrokken kind nimmer uit het oog verloren wordt.