Antecedentenonderzoek / doorlichting personeel

Antecedentenonderzoek. Betrouwbaar personeel is de basis van elke onderneming. Op vooraanstaande of vertrouwelijke posities, eventueel gecombineerd met financiële bevoegdheden, wilt u graag een persoon selecteren met een “schoon’ verleden”. Middels een referenten- en antecedentenonderzoek kunt u onderzoek (laten) doen. Hieruit blijkt of iemand daadwerkelijk zegt wie hij is – zo sluit u identiteitsfraude uit – en kunt u een inschatting maken of iemand wel of niet te vertrouwen is. De diepte van het antecedentenonderzoek varieert van het raadplegen van registers van bedrijven en instellingen tot het doen van onderzoek in de omgeving van de sollicitant en diens naaste familie en vrienden. Doel van het onderzoek is om na te gaan of de sollicitant ‘van onbesproken gedrag is’ en om de risico’s te inventariseren in hoeverre de persoon in kwestie zich mogelijk in een chantabele positie zou kunnen laten rangeren.